זוגיות ומשפחה

"זכו – שכינה ביניהם"

אומרת הגמ' (1) "דרש רבי עקיבא – איש ואישה זכו- שכינה בניהם. לא זכו- אש אוכלתן". מדרש מוכר לכולנו. אם כן, מה בא מדרש מפורסם זה להגיד? איש ואישה נפגשים, בתים ועולמות שונים, תרבויות...

בנין עדי עד – זוית אחרת על חוית ההרחקות

בהוקרה לבורא עולם על אירוסי בני איתן עם מוריה רוזנבאום נ"י. ימי ההרחקות נתפסים בעיני רובנו ככולנו כצו הלכתי מכביד, בודאי קשה ופעמים רבות אף מכעיס או מקומם. האמנם אנו זקוקות לתזכורת הלכתית...

על הקשר שבין טבילה ליחסי אישות

הקדמה: בשנים האחרונות מתפתח שיח ערני מאוד על המקווה ועל חוויית הטבילה. מאמרים הלכתיים לצד פופוליסטיים, תחרות המקווה היפה, קורסים והשתלמויות לבלניות, קידום מעמד הטובלת והבלנית בעבודה פרלמנטרית ענפה, קבוצות פייסבוק וכתיבה אישית...

שלוש שלומות – ברכה אחת

הגמרא, במסכת ברכות (נו, ב.) דנה במשמעות חלומותיו של אדם : "אמר רבי חנינא: הרואה באר בחלום – רואה שלום… אמר רבי חנן: שלש שלומות הן: נהר, צפור, וקדרה" בבואי לדון בגמרא זו...

תרומת טהרת המשפחה לזוגיות

יותר ויותר בני זוג שאינם שומרי תורה ומצוות, מוצאים בשמירה על טהרת המשפחה מנוף לשידרוג הנישואין. השמירה על הטהרה פועלת במספר מישורים אשר שומרים על הנישואין לאורך זמן ומעצימים את חויית הזוגיות. 1....

שלוש שלומות

שלוש שלומות הן – נהר, ציפור וקדרה- הרואה אחד מאלו בחלומו, יצפה לשלום. (גמרא, ברכות נו, ב.) שלושת הדברים הללו מסמלים שלום, שכן מיצגים הם שלוש רמות אפשריות של שלום ביחסי אנוש. בתפיסה...

והיו לבשר אחד

" על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב, כד) על פסוק זה כותב הרב לאו בספרו 'אל תשלח ידך אל הנער', כי משמעות המילה "...

בינו לבינה, בין הלכה למעשה

" הבנות הללו, בעיקר בנות שצמחו באולפנות, הפנימו שאם הגיעו לגיל מבוגר בלא חתן, הן אמורות לוותר על חלק שלם מחייהן, הכוונה לחיי הגוף ולהישאר נבולות וכבויות עד שארית ימיהן או עד שיבוא...

מנהג טבילת הבעל ביום היטהרות האישה

בחיבורים שונים מובאת הנהגה ייחודית בדבר טבילת הבעל ביום טבילת האישה מנידתה. המקורות שיש בידינו בנושא זה, אשר טרם הוקדש לו כל עיון בפני עצמו, חלקיים וספורדיים ביותר, ואפשר לשער בוודאות שלא הגיעונו...

האהבה כתבלין

לפני מספר ימים שוחחתי עם הבוס שלי – איתי, גרוש טרי אב ל- 2. היתה זו שיחת הערכה שנתית בענייני עבודה, אשר גלשה מעט לעניינים אישיים. ה'גלישה' נסובה בעיקר לעיסוקיי בתחום הזוגיות וטהרת...