בודקות טהרה

"בודקות טהרה" הינן אחיות מוסמכות שהוכשרו והוסמכו לשמש כבודקות, במטרה לסייע לרב הפוסק במקרים של שאלה במראות, ע"י תיאור הממצאים (פצע וכדו'). נשים פונות אליה או מופנית על ידי רבנים לשם בדיקה, כאשר בסיומה הבודקת ממלאת טופס מיוחד, עם דיווח מלא לרב הפוסק על אשר ראתה. היוזמה להכשרת אחיות כבודקות נבעה מכך שקיים קושי רב בזמינותם של הרופאים בשעה הנצרכת, פעמים רבות אותם רופאים אינם בקיאים דיים בדקויות ההלכה, ובנוסף, ההעדפה שהבדיקה תעשה ע"י אישה. ההכשרה מיועדת לאחיות מוסמכות בלבד וכוללת רכישת ידע מעמיק בנבכי ההלכה והרפואה הגניקולוגית. כמו כן כל בודקת עוברת הכשרה מעשית במרפאה המתמחה בבעיות צואר הרחם.