לכל המאמרים

שלוש שלומות

נכתב על-ידי נחמה שולמן

שלוש שלומות הן – נהר, ציפור וקדרה- הרואה אחד מאלו בחלומו, יצפה לשלום.
(גמרא, ברכות נו, ב.)
שלושת הדברים הללו מסמלים שלום, שכן מיצגים הם שלוש רמות אפשריות של שלום ביחסי אנוש. בתפיסה רחבה יותר, הם מתארים אף את שלבי ההתפתחות של חיי נישואין מוצלחים.
הנהר – נתיב תובלה קלאסי, המקשר שתי ערים בקשרי מסחר.
הנהר מיצג יחסים בין שתי ישויות, אשר תועלתן ההדדית  ומימוש אינטרסים, קושרים  אותן זו לזו. מלבד זאת חיים כל אחד מהם את חייהם האישיים בנפרד.
זו מדריגה נמוכה של שלום –  העדר עימות.
הקדרה – מתוכננת להכנת אוכל על ידי ניצול כוחותיהם המנוגדים של האש והמים.
הקדירה מתווכת ומשתמשת בכוחותיהם המנוגדים להשגת המטרה.
הקדרה מייצגת רמת שלום הקיימת  לשם השגת מטרה משותפת.
הציפור – מסמלת את הרמה העילאית ביותר הגלומה במושג "שלום".
הציפור הנה בריה שוכנת ארץ ודואה במרומים גם יחד.
הציפור מסמלת שלום בו התמזגו שני טבעים, שתי ישויות, לשלמות אחת.
הציפור מסמלת את השאיפה  לחבר ולהעלות את החומרי והארצי לשמים עליונים – לקדושה.
כל שותף חש כלפי זולתו תחושת הזדהות עמוקה, ולא כישות נבדלת.
שני השותפים ל"ברית" ( "ברית הנישואין", "אשת בריתך" וכו', לשון "בריאה"),
הפכו  חלק מבריאה חדשה,  ישות חדשה. שנים שהם אחד.

נכתב על-ידי נחמה שולמן
(מתוך:' שלש שלומות הן' . מאת הרב אהרן פלדמן, ירושלים, תשנ"ג )