תחינות ליום החופה

תחינת כלה

אדון יחיד, רבון העולמים צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהיג עולמו בחסד בריותיו ברחמים, תהא השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מלפניך. מודה אני לך שאתה הוא ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי...

תחינה ליום הנישואין

אלוקים מושיב יחידים ביתה, אשר בראת את האדם, והתקנת לו ממנו בבניין עדי עד ואשר ברכת אותם. אתה המשרה שכינתך בין איש ואשתו, זכה אותי ואת אשתי/ בעלי לחיות באהבה ואחווה והשכן ביננו...

ברכת כלה

רבונו של עולם, ביום גדול וחשוב זה, שאתה מזכיני להכנס לחופה, יחד עם חתני המיועד לי _____ בן _____ הריני מודה לפניך על כל הטובות שגמלת עימי. יהי רצון מלפניך, אלוקי ואלוקי אבותי,...

תפילה לשמח חתן וכלה

"רבונו של עולם אדון השמחה והחדווה, אשר השמחה במעונך. ברחמיך הרבים בראת ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה. זכני ברחמיך הרבים, שאזכה לקיים מצוות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות, בקדושה ובטהרה...

תחינה לאם לפני חופת בנה

רבון כל העולמים, מודים אנו לך על שזיכיתנו ליום שמח זה , כאשר זוכים אנו להוביל את בננו לחפה עם הכלה שאתה הוא שיעדת עבורו עוד בטרם נוצר בבטן. על כן עומדת לפניך האם הדלה...

תחינה לכלה ביום חופתה

אלהים, מושיב יחידים ביתה. ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם. ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים: פרו ורבו ומלאו את...

תחינה לאם לפני חופת בתה

רבון כל העולמים, מודים אנו לך על שזיכיתנו ליום שמח זה , כאשר זוכים אנו להוביל את בתנו לחפה עם החתן שאתה הוא שיעדת עבורה עוד בטרם נוצרה בבטן. על כן עומדת לפניך האם...