לכל המאמרים

תחינה ליום הנישואין

נכתב על-ידי על פי ספר תפילות שכתב ר' נתתן מנמירוב, תלמידו של ר' נחמן מברסלב

אלוקים
מושיב יחידים ביתה,
אשר בראת את האדם,
והתקנת לו ממנו בבניין עדי עד
ואשר ברכת אותם.
אתה המשרה שכינתך בין איש ואשתו,
זכה אותי ואת אשתי/ בעלי לחיות באהבה ואחווה
והשכן ביננו שלום ורעות,
להיוודע זה לזה בכל עת מחדש,
לבל ניפול בחבלי ההרגל והשגרה,
שנתחדש ונמצא חן תמיד זה בעיני זה.
זכנו לדעת מתי היא עת לחבק ומתי לרחוק מחבק,
לכסוף זה לזה תמיד באהבה גדולה,
להיות נוחים זה לזה,
מכבדים זה את זה
ומבקשים לתת ולא רק לקבל,
שמחנו זה בזה כשמחך יצירך בגן עדן מקדם.