לכל המאמרים

תחינה לאם לפני חופת בנה

רבון כל העולמים, מודים אנו לך על שזיכיתנו ליום שמח זה , כאשר זוכים אנו להוביל את בננו לחפה עם הכלה שאתה הוא שיעדת עבורו עוד בטרם נוצר בבטן. על כן עומדת לפניך האם הדלה והסוערה בדמעות רותחות ובלב נשבר, ומבקשת מאתך שתשלח את ברכתך ממרום לחתן ולכלה, שהיום יתאחדו ויהיו לבני זוג בישראל.
אנא,
שלח מלאכים טובים שילוו את החתן והכלה לחפתם ופתח את שערי החן והחסד בפני בני שימצא חן , בעיני אשתו והיא תמצא חן בעיניו כאותו חן שנתת לחוה ולאדם . עשה שימצא אצל אשתו חיים של שלוה ורגע, שלא תיפול בינהם כל קטטה ושנאה ולא קנאה ותחרות. וקשר זה שקושרים הם היום על ידי חפה וקידושין, כפי שציויתנו בתורתך הקדושה. יהא קשר זה של קימא ולא יפרדו לעולם זה מזו.
ויזכו לזרע של קיימא, ויגדלו את כל צאצאיהם בנחת רוח ובבריאות לעבודך וליראתך.
אתה האל הזן ומפרנס את כל בריותך, תן לזוג זה פרנסה מידך הרחבה בכבוד ובהרחבת הדעת ולא יצטרכו למתנת בשר ודם חלילה. אנא, עשה שלא תשלוט בהם עין הרע ותחול עליהם ברכת שמים מעל. ונזכה לראות אצל בני זוג זה את כל מה שנאחל להם מעומק לבנו האוהב והמסור, וילכו לחפה ברגל ימין ובשעה טובה ומוצלחת.
אמן.