פורים

מרדכי מן התורה מנין

המדרש (חולין קל"ט:) מבקש למצוא עוגן לדמותו של מרדכי בתורה: "מרדכי מן התורה מנין? דכתיב מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא". המדרש קושר בין דמותו של מרדכי לבין אחד מהבשמים ששימשו ברקיחת שמן משחת...

תחיית המתים שבחג הפורים

המדרש במסכת מגילה (ז:) מגולל אירוע תמוה אשר התרחש בעיצומו של חג הפורים: "רבה ורבי זירא עבדו (קיימו) סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא (התבסם רבה, וקם ושחט את...

הרהורים על מצוות משלוחי המנות

יום הפורים, שעה 10:00 בבוקר, דפיקה בדלת. "אני לא מאמינה, שוב הם הקדימו אותנו במשלוח המנות. קדימה, חייבים לאלתר משהו…". נשמע מוכר? מצוות משלוחי המנות הפכה לתחרות מעיקה של החלפת ממתקים הורסי שיניים...

מפני מה אין אומרים הלל בפורים?

"שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע" (מגילה יב.) הגמ' הנ"ל אינה...

אסתר – המלכה

בתוך מגילת ההסתר, מסתתרת לה אסתר. מזה כמה שנים שאני מנסה מדי שנה בשנה, תוך כדי קריאת המגילה להתחבר לדמות הזאת, הצנועה, המיוחדת כל כך. לחשוב מה עבר עליה, ברגע הילקחה, ברגע בחירתה,...

הדסה היא אסתר

"ויהי  אמן  את הדסה היא אסתר בת דדו" (מגילת אסתר ב', ז'). לפי המדרש השם "הדסה" ניתן לאסתר "על שם הצדיקים שנקראו הדסים" (מגילה י"ג.). מדוע מכונים הצדיקים בשם הדסים? מסביר הרב צדוק...

איך אפשר לשמוח?

מצוות השמחה באדר אינה מתמצית במילים "משנכנס אדר מרבין בשמחה". זהו ציטוט חלקי בלבד. המצווה המקורית היא כדלקמן : "אמר ר' יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין...

משנכנס אדר מרבים בשמחה

מרגלא בפומא דאינשי לשיר "משנכנס אדר מרבים בשמחה". ברם, משפט זה הינו רק חלק ממימרא של ר' יהודה במסכת תענית: "אמר ר' יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב...

הגיג

"ואת מאמר מרדכי אסתר עושה"( אסתר ב, כ),  אמר רבי ירמיה: שהיתה מראה דם נדה לחכמים. "כאשר היתה באמנה אתו" ( שם) –  אמר רבה בר לימא משמיה דרב: שהיתה עומדת מחיקו של...

סוד ההתבשמות בפורים

" אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". (מגילה ז): אחד מכללי היסוד של היהדות הוא שכל דבר מצריך גבולות. היהדות מעודדת שמחה אך בגבולות המותרים....

כיפורים כ-פורים

במאמר זה יובאו מספר נושאים: 1. חשיבות הפורים במדרשי חז"ל 2. מגילת אסתר – גילוי ההסתר 3.   משנכנס אדר מרבין בשמחה 4.   שרש האבילות בחדש אב 5.    "ביד בניה של רחל עשו נופל" 6.   ...

סודות היופי

הצלת עם ישראל בפורים נזקפת לזכותה של אסתר המלכה, המשכילה לחדור להיכל המלך, ולהשפיע עליו להעביר את רוע הגזירה. יחד עם זאת, העדפתו של המלך אחשורוש את אסתר על פני הנערות הרבות שנקבצו...