לכל המאמרים

הגיג

"ואת מאמר מרדכי אסתר עושה"( אסתר ב, כ),  אמר רבי ירמיה: שהיתה מראה דם נדה לחכמים. "כאשר היתה באמנה אתו" ( שם) –  אמר רבה בר לימא משמיה דרב: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי . ( גמרא, מסכת מגילה פרק א, יג, ע"ב).
בשעה טובה ומוצלחת אתר מקוה.נט הושק!
יהי רצון שזכותה של אסתר המלכה, תעמוד לנו ולכל בית ישראל, להינצל מהקמים עלינו להשמידנו בכל דור ודור.
צוות האתר מאחל לכל עם ישראל פורים שמח!