ימי בין המצרים

חורבן טור מלכא

הגמרא במסכת גיטין מגוללת שורה של אגדות חורבן קורעות לב על חורבן הבית. במאמר זה אתמקד בסיפור חורבן טור מלכא: "אתרנגולא ותרנגולתא (בשל תרנגול ותרנגולת) חרוב (חרבה) טור מלכא דהוו נהיגי כי הוו...

ירושלים טור מלכא וביתר

הגמרא במסכת גיטין (נ"ה:) מתארת ברצף את חורבן ירושלים, חורבן טור מלכא וחורבן ביתר: " אמר רבי יוחנן מאי דכתיב (משלי כח) אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא ובר קמצא...

על מה חרב הבית?

המדרש במסכת יומא (ט:) מגולל את הסיבות לחורבנם של הבית הראשון ושל הבית השני. הבית הראשון חרב בשל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובלשון המדרש: "מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שהיה...

אור החמה ואור הלבנה – על רוחניות בזוגיות

"וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים" (ישעיהו ל, כו) בימים מיוחדים אלו בהם אנו אבלים על חורבן ירושלים, ברצוני לעסוק בפסוק זה, שהוא אחד הפסוקים היפים המתארים...

על מה חרבה ביתר?

ביתר העיר המופלאה היתה המעוז האחרון שנפל בידי הרומאים בשוך מרד בר כוכבא. תושבי העיר הנועזים המשיכו ללחום בגבורה ברומאים לאחר חורבן הבית, עד ללכידתם ביום תשעה באב, כדברי המשנה: "בתשעה באב נגזר...

שהיו מגנין את הפז ביופיין

אחד מחמשת האסונות הטראומטיים שאירעו בתשעה באב הינו לכידתה של ביתר: "בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה בתר, ונחרשה העיר." (תענית ד', ו'). על הרוגי ביתר...

בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות

תחילת ימי בין המצרים בצום י"ז בתמוז. לפי המשנה, ביום טרגי זה חטא עם ישראל בחטא העגל, והביא לשיבור הלוחות: "חֲמִשָּׁה דְבָרִים אֵרְעוּ אֶת אֲבוֹתֵינוּ בְּשִׁבְעָה עָשָׂר בְּתַמּוּז … נִשְׁתַּבְּרוּ הַלּוּחוֹת, וּבָטַל הַתָּמִיד,...

"כל המתאבל זוכה…"

" כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה" (תענית ל:) על מדרש חז"ל זה מקשה האדמו"ר מגור בעל ה"שפת אמת" וזו לשונו:" וצריך הבנה אם הפירוש...

על קטב מרירי, אנשי ביתר ובית המקדש

"צריך ליזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב שלא לילך יחידי מד' שעות עד ט' שעות (משום שבהם קטב מרירי שולט)" (שו"ע ורמ"א או"ח, תקנ"א ע"פ מדרש איכה). חז"ל רואים בשליטת קטב מרירי את...

מבין המצרים נגאל עם

"מבין המצרים נגאל עם, על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית, שאינם צריכים למקל חובלים” (הרב קוק, מגד ירחים, תמוז). פתגמו של הרב קוק, מבטא את תמציתם של ימי בין המצרים ואת דרך התיקון...

על משברים ומנהיגות חדשה

לספר במדבר מבנה מרתק. הספר פותח בסידור מופתי של מחנה ישראל. כל שבט ממוקם במקום שלו, מקבל את הדגל שלו ואת המספר שלו. עשרת הפרקים הראשונים של סידור הפרטים והכללים, מגיעים לשיאם ברגע...