הלכות המקווה

מקוה חב"ד

 "אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור" (ויקרא, י"א, ל"ו). פסוק זה הוא המקור לדיני המקוואות המטהרים, ובכל מילה בו תלויות הלכות רבות.פשט הפסוק מלמד, שמותר לטבול במעיין, בנהר או בים. גם בבור...

דרך הפעלת המקוה

א. הטבילה הטבילה במקוה לאשה, לפני החתונה ולאחר המחזור חדשי, הינה דרישה הלכתית מן התורה. ככל מצוות התורה אנו מקיימים אותה בכל הדורות ובכל התנאים, למרות שינוי נסיבות החיים, בין אם נשכיל ונסכים לטעמי...

יסודות הלכתיים להכשרת המקוה

כל המובא להלן מטרתו לתת מושגים כלליים בענין דרך בנית המקואות. הלכות בנית מקוואות הינן ענין מורכב ומסובך ומטרת האתר לתת יסודות בהלכה ולא קביעת הלכות . ( מתבסס על ספרו של יוסף...

מהו מקוה – הגדרות

הגדרה כללית מקוה  הוא: • בריכת מים המחוברת לקרקע. • ניתן להוליך אליה מי גשמים , או מי מעיינות. • יש לה גרם מדרגות המאפשר ירידה אליה. • יש לה נפח מינימלי, היכול...

דברים הפוסלים את המקוה

הקדמה כל המובא להלן מטרתו לתת מושגים כלליים בענין דרך בנית המקואות. הלכות בנית מקוואות הינן ענין מורכב ומסובך ומטרת האתר לתת יסודות בהלכה ולא קביעת הלכות . ( מתבסס על ספרו של...

מי ומתי משתמשים במקוה

שימושי המקוה "מצות עשה מן התורה שיטבול הטמא במי מקוה ואח"כ יטהר, כל הטמאים אין להם טהרה אלא בטבילה במים הנקוים בקרקע (רמב"ם, מקוואות פ"א, מ"א ). בימינו אין אנו נוהגים לקיים את...