לכל המאמרים

דברים הפוסלים את המקוה

הקדמה

כל המובא להלן מטרתו לתת מושגים כלליים בענין דרך בנית המקואות.
הלכות בנית מקוואות הינן ענין מורכב ומסובך ומטרת האתר לתת יסודות בהלכה ולא קביעת הלכות .
( מתבסס על ספרו של יוסף שנברגר – מקואות; ירושלים, תשלד).

  • דברים הפוסלים את המקוה:

1. מקוה חסר
2. טבילה בכלי
3. טבילה באויר
4. זוחלין
5. שאובין
6. תפיסת ידי אדם
7. הוייתו ע"י טומאה
8. שלשה לוגין
9. מי פירות
10. שינוי מראה

1. מקוה חסר

מקוה שאינו מכיל לפחות 750 ליטר (= 40 סאה) – פסול.
על קירות המקוה להיות מספיק גבוהים כך שכשיעלו פני המים בזמן שאדם טובל בהם, המים לא יגלשו החוצה ויאבדו משיעור המקוה.
על פני המים להיות לפחות בגובה שיכנסו את העומד בהם "זרת למעלה מטבורו "
( לפי השולחן ערוך , קצח,לו ).
כיום נהגו  לקבוע את גובה פני המים ל-1.2 מטר מעל הקרקע.
נמוכי קומה טובלים על המדרגה התחתונה שהיא רחבה יותר.
גם במקוה לכלים יש צורך ב- 40 סאה מים.

2. טבילה בכלי

הטבילה צריכה להיות בקרקע ולא בכלי.
לכן, לא ניתן לטבול בכלי כגון אמבטיה או חבית גדולה אשר הם תלושים מהקרקע, גם אם אח"כ יחוברו לקרקע.

 3. טבילה באויר

טבילה באויר אינה כשרה.
לכן, מים שנשפכים או גל שנתלש מהים , אפילו אם כמות מימיהם
עולה על 40 סאה , לא ניתן לטבול בהם , אף לא כלים.

4. זוחלין

מי מקוה מטהרים רק כשהם נקוים ואגורים במקום אחד (= אשבורן ).
אם יש 'זחילה ' משמע דלף או חילחול של מים מהמקוה , גם אם אינו נראה לעין, המקוה יפסל.
אם יש סדק באחד מקירות המקוה ומתחת לסדק יש שיעור של 40 סאה, הטבילה במקוה כזה תהיה כשרה בדיעבד.

5. שאובין

מים שנשאבו על ידי אדם או באמצעות כלי פוסלים את המקוה.
מים שנשאבו בכלי בכמות של שלושה לוגין , לפני שהיו בו 40 סאה – פוסלים את המקוה.
מים המוזרמים דרך רשת המים העירונית, באמצעות משאבות מכניות, ברזים וכו' – אינם ראויים לשימוש במקוה.
מותר להוסיף למקוה המכיל 40 סאה , מים שאובין בכל כמות שהיא, כיון שמי המקוה מטהרים גם את כל המים הנוספים.

6. תפיסה על ידי אדם

מים שנאספו ע"י התערבות ישירה של האדם בתהליך, אפילו ללא שימוש בכלי – פסולים .
פעולת אדם ע"י גרמא כלומר בעקיפין אינה פוסלת.

7. הוויתו על ידי טומאה

תהליך הווית המקוה צריך להיות על ידי דבר שאינו מקבל טומאה (= כלי ).
אם המים באו דרך דבר המקבל טומאה כגון כלי מתכת , גם אם המים אינם שאובין המקוה יפסל. אך זה בתנאי שרק בדרך זו המים יגיעו למקוה. אם יכולים להגיע גם שלא בדרך זו, מים אלו לא פוסלים את המקוה.
יחד עם זאת הצינורות דרכם מגיעים המים למקוה,  אינם פוסלין כיון שמיוצרים מראש לשם שימוש בבניה ומקובעים לקרקע. בנוסף" כיום מקפידים על שמוש בצינורות פלסטיק שאינו מקבל טומאה.
החיבור לקרקע מכשיר את הצינורות ומבטל את יכולתם לקבל טומאה.

8. שלושה לוגין

מים שנפסלו ע"י שאיבה באמצעות כלי או אדם או ע"י  "הוייתם ע"י טומאה",
בכמות של שלושה לוגין ( כליטר ) , אם נופלים למקוה  שאין בו 40 סאה – פוסלים את המקוה.
מים אלו פוסלים רק אם הינם מים ונראים כמים.

9. מי פירות

כל נוזל או משקה שאינו מים או נראה כמים, אין לטבול בו.

10. שינוי מראה

כל נוזל או משקה שאינו נראה כמים, אין לטבול בו.
מקוה שנפלו לתוכו נוזלים אחרים אשר שינו את צבעו – נפסל.
מקוה שצבע מימיו השתנה מעצמו או שנפלו לתוכו מים שמקור שינוי הצבע שלהם חיצוני למים עצמם, כגון צבע, ליכלוך, עפר, סבון וכו' – אינו נפסל.