ספירת העומר

בין טהרה לקדושה

הרב א. דסלר ב'מכתב מאליהו' (חלק ב' עמ' 24), מביא השוואה בין ספירת שבעה נקיים לספירת העומר: "בספרים הקדושים רמזו על הקשר שבין ספירת ז' נקיים של הזבה (עי' בזהר אמור דף צ"ח...

הזמן הספור

שלוש ספירות אנו מוצאים בתורה. ספירת הנידה לטהרתה, "וספרה לה…", ספירת העומר, "וספרתם לכם…", ספירת שנות שמיטה ויובל, "וספרת לך…". בודאי יש לנו ללמוד מן הדומה ומן השונה אשר בספירות הללו. הזמן חולף,...

תקומת ישראל וספירת העומר

…ומאיזה זכות זכו ישראל לירש הארץ – הוי אומר בזכות מצות העומר… לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם : כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר… לעולם אל תהי...