סוכות , הושענה רבא ושמחת תורה

מעשה באתרוג שרצה להתחבר…

"חכמים אומרים: אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו דכתיב: "כל האזרח בישראל ישבו בסכת" מלמד שכל ישראל...

אדם להבל דמה

"הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת, הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל" (קהלת א', ב'). שלמה המלך פותח את מגילת קהלת באמירה מרחיקת לכת לפיה הכל משול להבל בעיניו. לפי המדרש (קהלת רבה א', ג'), שלמה למד...

אין חדש תחת השמש

אחד ממנהגי חג הסוכות הינו קריאת מגילת קהלת. למעשה מגילה זו שנויה במחלוקת וכך אמרו חז"ל: "בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה…" (גמרא שבת ל' עמוד ב'). הקורא...

רוכב בערבות

"וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ-עָבֹת וְעַרְבֵי-נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלקיכֶם שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כ"ג מ'). מבין ארבעת המינים, דווקא לערבה תפקיד חשוב בעבודת המקדש שבחג הסוכות, כמפורט...

למהותה של שמחת בית השואבה…

אמרו חז"ל : מי שלא ראה שמחת בית השואבה – לא ראה שמחה מימיו . ע"פ תיאורי המדרשים היתה זו שמחה אדירה, שמחה של ריקודים, להטוטים,  אבוקות של אש, שמחה אשר לא נראתה...

מנין שקיים אברהם אבינו מצוות סוכה?

מופיע בדברי אליהו בשם הגר"א סיפור תמוה (דברי אליהו, חיי שרה, ד"ה וה' ברך את אברהם בכל) –  "פעם אחת בחוה"מ סכות בעת שמחת החג שאל הגר"א זצוק"ל  מניין שקיים אברהם אבינו מצות...