לכל המאמרים

למהותה של שמחת בית השואבה…

נכתב על-ידי הרב רונן נויבירט - קהילת "אוהל ארי", רעננה.

אמרו חז"ל : מי שלא ראה שמחת בית השואבה – לא ראה שמחה מימיו . ע"פ תיאורי המדרשים היתה זו שמחה אדירה, שמחה של ריקודים, להטוטים,  אבוקות של אש, שמחה אשר לא נראתה כמותה בכל מקום אחר בתבל. מה היה מיוחד כ"כ באותה השמחה ?
דומני שהדגש הוא בשמה של השמחה – שמחת בית השואבה.  פעולת המצוה היתה ניסוך המים אמנם השם שנתנו חז"ל לשמחה נסוב דוקא על השאיבה, כאילו יש ערך מיוחד בשאיבה עצמה.
כידוע, דיני טהרה תלויים במציאות של מים חיים, מים טבעיים ללא מעורבות יד אדם. מים שאובין לעו"ז, פוסלים את המקוה. רק במקרה שקיימת כמות בסיסית של 40 סאה מים חיים , ניתן להוסיף מים שאובין.
בסוכות אנו מגיעים פעם יחידה בשנה לטהרה של מים שאובין נטו. זוהי המשמעות הרוחנית של שמחת בית השואבה. יש בשמחה זו מעין השלמה רוחנית לעבודת יוה"כ.
טהרת יום הכפורים היתה מעין טהרת מקוה מים חיים, וכדברי רע"ק מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל ה', מַה מִּקְוֶה מְטַהֵר אֶת הַטְּמֵאִים, אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל. ביוה"כ אנו מקבלים הרגשת טהרה מן השמיים ובזאת אנו מתכפרים. מקוה הטהרה שלנו הוא הגילוי האלוקי היורד אלינו – מקוה ישראל ה'.
לעו"ז, מטרתו של חג הסוכות הינה לקלוט את הטהרה לתוכנו, להגיע לקדושה בכוחנו. לא לסמוך ולהסתפק במה שקבלנו מלמעלה, שהרי Easy Come, easy go. עלינו להפנים – "ולקחתם לכם" אמרה התורה –  הפנימו את מדרגת יוה"כ בתוככם. הגיעו לגילויים בכח עצמכם. הטהרה בסוכות מקורה במים הבאים מכוחנו – מים שאובים.
מדרגה רוחנית אשר הפכה להיות חלק מובנה מאיתנו, הינה מקור לשמחה עצומה. כל אחד מהמשתתפים בשמחה קיבל שדרוג למדרגתו הרוחנית, וכדברי ר' יהושע בן לוי[1] : למה נקרא שמה בית שואבה שמשם שואבים רוח הקודש על שם ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה.
על כן מי שלא ראה שמחת בית השואבה – לא ראה שמחה מימיו.