מה גורם לאשה להקרא 'נדה'

מה גורם לאשה להקרא 'נדה'

הקדמה הגדרת נדה הנה לשון 'נדידה ' ולא חלילה לשון 'נידוי'. הנדה הנה הגדרת מצב גופני ורוחני אשר לו השלכות על הקשר הגופני בלבד בין בני הזוג. מטרתו העצמת הקשר הריגשי ולא ריחוק....