לכל המאמרים

מה גורם לאשה להקרא 'נדה'

הקדמה

הגדרת נדה הנה לשון 'נדידה ' ולא חלילה לשון 'נידוי'.
הנדה הנה הגדרת מצב גופני ורוחני אשר לו השלכות על הקשר הגופני בלבד בין בני הזוג.
מטרתו העצמת הקשר הריגשי ולא ריחוק.
מרגע שאשה נחשבת נידה ( כפי שיבואר להלן) היא אסורה במגע גופני עם בעלה לפחות חמישה ימים
( למרבית העדות ), אחר כך:
• עושה  הפסק טהרה
• תספור שבעה נקיים
• תטבול ותיטהר.
מספר גורמים לאשה להיות נידה:
1.  דימום שמלווה בהרגשה ( מקורו מהתורה).
2.  דימום עם ספק הרגשה ( חומרתו – ספק מהתורה).
3.  כתם – דימום בלא הרגשה ( מקורו מדרבנן).

1. דימום בהרגשה

מספר תנאים לדימום המלווה בהרגשה* (שמקורו מהתורה) :
• כל דימום אשר מקורו ברחם  והרקע להווצרותו הורמונלי כגון מחזור וסת – גורם לאשה להקרא נדה .
• דמום זה מספיק שיצא מהרחם לנרתיק ולאו דוקא החוצה – על מנת שיגרום לנדה.
יחד עם זאת, דימום זה חייב להיות מלווה בהרגשה של יציאת הדם מהרחם ובהרגשת זרימת הדם דרך הנרתיק.
• דימום שמקורו באיברים נשיים אחרים כגון: מהנרתיק או מצואר הרחם אינם גורמים לאשה להיות נדה.
• דימום שמקורו ברחם אך הוייתו בחבלה או פצע  כגון החדרת התקן תוך רחמי, בדיקת סיסי שליה וכו' אינם בהכרח גורמים לנידות ויש להתייעץ עם רב.
* יש שני סוגי הרגשות :
1. הרגשה גופנית כלשהי הקשורה למחזור כגון: כאב בטן , גב או רגליים אופייני.
2. הרגשת יציאת הדם מהרחם.
הרגשת יציאת דם מהרחם יכולה להתבטא במספר דרכים: 
א. "פתיחת המקור" – תחושה שצואר הרחם ניפתח.
ב. "שמזדעזע גופה" – מעין צמרמורת
ג. "זיבת דבר לח" מבחוץ – ספק אם זו נחשבת בכלל ל''הרגשה'' ולכן יש להיוועץ עם רב.

הרגשה בלא ראית דימום – לא גורמת לאשה להיות נדה .
מומלץ לאשה שחשה הרגשה , אף אם לא ראתה דבר, לבדוק עצמה 3 פעמים ( ב- 3 מקרים שונים), על מנת להחשב כבעלת 'חזקה' שתמיד היא טהורה .

2. דימום עם ספק הרגשה 

3 דברים נחשבים כ" דילמא ארגשה ולא אדעתה", כלומר – 'ספק הרגשה' .
הכוונה היא שהיתה הרגשה אך האשה לא היתה מודעת לכך בגלל גורם שמיסך על ההרגשה.
1. ראית דימום אחרי תשמיש ( יחסי אישות).
2. ראית דימום אחרי הטלת מי רגלים ( הטלת שתן).
3. ראית דימום בבדיקה בעד.
כל בדיקה פנימית שתעיד על דימום – תגרום לנידה, גם אם לא היתה הרגשה. זאת מחשש שהבדיקה מיסכה על  תחושת "ההרגשה". הסתכלות על נייר טואלט לאחר קינוח נחשבת  כבדיקה פנימית ועל כן מומלץ להימנע מהרגל זה.
מטרת ההלכה תמיד ככל שניתן להתיר אשה לבעלה.
מכיון שדיני 'ספק הרגשה' הינם ספק דאוריתא, משתדלים להמנע מ"למצוא" אותם ותמיד מחפשים מקום להקל.
לאור זאת ההמלצה ההלכתית  בזמן שהאשה מותרת לבעלה:
• ללבוש תחתונים כהים.
• לקנח בנייר טואלט צבעוני.
• להשתדל לא להביט בנייר הטואלט, בפרט לאחר קיום יחסי אישות והטלת שתן.
• מי שבכל זאת מביטה , מומלץ שתמתין כ – 30 שניות מזמן הטלת השתן ועד שתקנח ותביט.
• מומלץ ללכת עם תחתונית , עדיפה – תחתונית שחורה.
על מנת לקבוע 'קביעות' שאינה רואה מחמת תשמיש, מומלץ ששני בני הזוג יבדקו עצמם אחרי תשמיש, ב- 3 פעמים ראשונות. אם מצאה דימום כלשהו מומלץ להתיעץ עם מורה הלכה.

3. כתם

כתם = דימום בלא הרגשה ( מקורו מדרבנן):

• כתמים שמקורם ברחם ואשר אינם בגדר וסת  וסיבתם אינה ידועה יגרמו לנידה רק אם יתקיימו בהם כל התנאים הבאים:
1. הכתם נמצא חיצונית ולא בבדיקה .
2. צבעו מעיד על דמם ( אדום , שחור חום – אדום –  באור יום).
3. הבגד עליו נמצא הכתם נקי ובדוק  שנקי.
4. הרקע לכתם לבן
5. הכתם נראה על דבר שמקבל טומאה ( = נחשב כלי ) **
6. גודל הכתם הנו כ'גריס' (קוטר=18 מ"מ) ( מספר כתמים קטנים אינם מצטרפים זה לזה).
( גודל זה נקבע לפי שעד לגודל דימום כזה יכלו לתלות את הדימום בכיני גוף או פשפשים ).
 7. צורת הכתם תעיד על דימום שבא מגופה .
 8. מיקום הדמם יכול להיות מגופה.
מטרת ההלכה תמיד ככל שניתן להתיר אשה לבעלה.
מכיון שדיני כתמים הינם מדרבנן משתדלים להמנע מ"למצוא" אותם ותמיד מחפשים מקום להקל.
לאור זאת ההמלצה ההלכתית  בזמן שהאשה מותרת לבעלה:
• ללבוש תחתונים כהים.
• לקנח בנייר טואלט צבעוני.
• להשתדל לא להביט בנייר הטואלט.
• מי שבכל זאת מביטה , מומלץ שתמתין כ – 30 שניות מזמן הטלת השתן ועד שתקנח ותביט.
• מומלץ ללכת עם תחתונית , עדיפה – תחתונית שחורה.
כל בדיקה פנימית שתעיד על דימום – תגרום לנידה, גם אם לא היתה הרגשה. זאת מחשש שהבדיקה מיסכה על  תחושת "ההרגשה". הסתכלות על נייר טואלט לאחר קינוח נחשבת  כבדיקה פנימית ועל כן מומלץ להימנע מהרגל זה.
** דבר שאינו  מקבל טומאה הינו דבר שאינו נחשב כלי כגון: כל המחובר לקרקע כאסלה, או בגד הקטן מ- 6X6 ס"מ וכו'.