content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ברכת הטבילה בתוך המים ומחוציהם (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום! האם נכון שמי שבעלה הוא מעדה הספרדי חייבת לברך מחוץ למיי המקווה, אלא מי שבעלה הוא אשכנזי חייבת לברך בתוך המים? זו חובה? או שאישה יכולה להחליט בעצמה מה יותר מתאים לה? ומה ההבדל בין 2 סוגי הטבלות? תודה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ההבדל בין מנהגי העדה האשכנזיים לספרדים, נוהגים בשינוי במספר נקודות ופסיקות שונות בענייני טהרת המשפחה.
בעניין הטבילה עצמה  המנהג קשור למצוות של 'עובר לעשיתן (- כמו הדלקת נרות ונטילת ידיים  – מה נעשה קודם הברכה או המעשה?) .
הנשים  הספרדיות נוהגות לברך מחוץ לבריכת הטבילה ואז לרדת לטבול  – בד"כ 7 טבילות ( מן הדין חייבות בטבילה אחת אך נוהגות 7 בגלל קדושת המספר).
הנשים  האשכנזיות יורדות לבריכת הטבילה, טובלות פעם אחת, מברכות בתוך המים ואז טובלות עוד פעמיים ( מן הדין חייבות רק בטבילה אחת נוספת, אך טובלות 3 כיון ש- 3 פעמים מופיעה המלה מקוה בתורה).
אשה שנישאת מקבלת על עצמה את מנהגי עדת בעלה, אך בהחלט יכולה שלא לקבלם ולהחליט שנוהגת כמנהג בית הוריה.