content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ראיית דם בשבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

האם כאשר אני רואה דם ודאי אני צריכה להתחיל לספור חמישה ימים ואז עוד שבעה נקיים או רק לחכות שיגמר ואז לספור שבעה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

החל מהיום החמישי מנסים לעשות הפסק טהרה. כמובן שאם הדימום טרם פסק יש להמתין שיסתיים.
הכוונה ביום החמישי היא – החל מהיום החמישי.
יחד עם זאת, פעמים רבות אנו מחמירות שלא לצורך. חלק מההפרשות החומות לקראת תום המחזור כבר אינן מטמאות ועל כן כדאי לבדוק גם אם נראה שהמחזור לא הסתיים לחלוטין – ולהראות לרב. פעמים רבות ניתן להקל.