content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקה לאחר ספירת שבעה נקיים (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום וברכה, בערב יום הכפורים אסיים לספור 7 נקיים אך מאחר ולא טובלים ביום הכפורים ודוחים למוצאי יום הכפורים. רציתי לשאולך האם יש לעשות בדיקה גם ביום השמינ י יום הכיפורים. בברכת גמר חתימה טובה

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

עושים כל ההכנות בערב יום הכפורים  במוצאי יום הכפורים בדיקה לפני הטבילה