content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שאלה לרב מוסמך (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לשאול לגבי מקרה ששמעתי אם יש בו מן האמת לגבי אדם נשוי אשר לא ביחסים טובים עם אשתו ואשר רב גדול התיר לו להיות עם מישהי אחרת על פי כל כללי ההלכה כגון מקווה בקדושה וטהרה.מדובר באדם חסיד ירא שמים המקפיד על כלה וחמורה.האם יש אמת מעניין זה והם לא עוברים על איסור כלשהו.אשמח לתגובה בענין.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אין האתר עוסק בשאלות בענין אשר העלית.
בודאי ש"על פי השמועה" לא יתיחס לכך אף מורה הלכה, כיון שאיש מלבד המעורבים בעניין אינו מכיר את פרטי המקרה, השלכותיו, מה הפסיקה בדיוק וכו'.
ידוע  שיש מצבים בהם מתירים 100 רבנים לאדם להנשא לאשה נוספת.