content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תשלום על טבילה ביום שישי (שבתות ומועדים)

שאלה

במקרה שיוצא לטבול ביום שישי איך נוהגים מבחינת התשלום, האם צריך לשלם?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

נוהגים לקפוץ למקוה יוום – יומיים לפני הטבילה או לאחריה ולשלם.