content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דם לאחר קיום יחסים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב לאחר קיום יחסי אישות, היה קצת דם על איברו של הגבר. האם האשה נידה ? האם זה כתם? מראה? האשה קינחה ולא ראתה דבר, האם היא היתה צריכה לבצע בדיקה פנימית ? מה עושים במידה ולא עשתה ואין לה יותר כתמים.

תשובה מאת הרב יקותיאל רוזנבאום-רב הקהילה החרדית, גני הדר,פ"ת

מבחינה הלכתית אתם אסורים. חסרים מס' פרטים כגון כמה זמן אתם נשואים, האם היתה תחושת כאב או אי נוחות של האשה בזמן התשמיש. מתי האשה אמורה לקבל וסת וכו'.
מכל מקום פנו לבדיקה אצל בודקת טהרה, סביר שיש פצע בצואר הרחם או מקור דימום אחר שניתן לצתלות בו ולהתירכם.