content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מוך דחוק דחוף (טהרת המשפחה)

שאלה

אני מתגוררת בחול ואצלנו ההפרש בין השקיעה לצאת הכוכבים הוא שעה בתקופה זאת האם אני צריכה להחזיק את המוך דחוק במשך שעה שלמה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

מוך דחוק צריך להיות כל זמן בין השמשות עד לצאת הכוכבים