content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת כלים (טבילת כלים)

שאלה

האם בזמן שאני טובלת לצורכי טהרה אוכל להטביל באותו הזמן גם כלים הזקוקים לטבילה או בכלל האם אוכל לעשות זאת באותו בור

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

באופן עקרוני עדיף להשתמש במקוה כלים הנמצא בד"כ צמוד לבנין המקוה.
במקומות שאין מקוה כלים, מטבילים את הכלים במי המקוה הרגיל. יש להבדיל בין טבילתך לטבילת הכלים, להיות לבושה ולברך בנפרד.