content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הכנות למקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני אמורה היום לטבול, מה השעה שאני יכולה להתחיל הכנות? האם רק אחרי השקיעה? או לפני? ומאיזה שעה מותר לטבול היום. עוד שאלה חשובה, שלא רלוונטית להיום אבל להבא זה יכול לעזור לי. קיבלתי מחזור ביום שלישי בבוקר. ביום ראשון כבר לא היה דימום כלל. האם יכולתי להתחיל לספור שבעה נקיים ביום ראשון? כי אני חכתי ליום שני כי לימדו אותי שחייב לספור מחזור לפחות חמישה ימים. האם החישוב שלי היה נכון? יש לציין שאני הולכת לפי שיטת חב"ד.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

את ההכנות לטבילה ניתן להתחיל מבעוד יום ואף לעשות את רובן בבוקר.
במקרים מסויימים כגון טבילה במוצאי  שבת או שבת- חג צמודים או שני יו"ט מחוברים וכו'- ניתן לעשות את ההכנות ביום הקודם.
לקראת הטבילה ממש , עושים שוב מקלחת קצרה, צחצוח שיניים, סרוק ועיון.
לגבי הפסק הטהרה למנהג האשכנזי עושים הפסק ביום החמישי.
למנהג הספרדי עושים הפסק החל מהיום הרביעי.
בכל מקרה אם ראית ביום שלישי בבוקר – יכולת לעשות הפסק כבר בשבת ולטבול במוצ"ש לאחריו.
( היום הראשון למחזור אינו צריך להיות יום מלא- אלא זמן כלשהו לפני השקיעה. גם לו ראית ביום שלישי מס' דקות לפני השקיעה – זה היה נחשב יום והיית יכולה לעשות הפסק כנ"ל).