content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מתי להתחיל לספור שבעה נקיים? (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, ביצעתי בדיקת הפסק טהרה ביום חמישי ויצא נקי, לאחר מכן מוך דחוק ויצא נקי. ביצעתי בדיקה בשישי בבוקר ויצא נקי. ביצעתי בדיקה לפני השקיעה ביום שישי וראיתי דם על העד, לאחר מקלחת ביצעתי בדיקה נוספת ויצא נקי, וכל הבדיקות מאז נקיות. האם שבעת הימים מתחילים מיום שישי או שבת? הבנתי שזה בסדר לבדוק לפחות פעם אחת ביום הראשון וביום השביעי.. הרי שאם לא הייתי בודקת גם בערב אז לא הייתי רואה את הדם כי היה מתנקה במקלחת.. תודה מראש!

תשובה מאת זיוית ברלינר- יועצת הלכה

נכון שאם לא היית בודקת את הבדיקה השניה בששי, היית יכולה להמשיך את ספירת שבעת הנקיים, אבל כיוון שבדקת וראית לא ניתן להתעלם מתוצאת הבדיקה.
שבעת הימים מתחילים לכן בשבת והטבילה, אם כל הבדיקות תצאנה נקיות, בערב שבת.
אולי כדאי להמעיט במספר הבדיקות