content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רציתי לישאול שאלה האים מותר ליטבול בים

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הטבילה בים אינה מומלצת כיון שקיימים הרבה גורמים העלולים לפגום בטבילה.
בפרט כיום כשיש מקוואות חמים, נקיים ומטופחים מאד – העדיפות נופלת בחיקם.
יחד עם זאת, אם אינך 'מוצאת את עצמך' במקואות, תוכלי להעזר בהנחיות המתיחסות לכך באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=24

אני מביאה בזאת את התיחסותו של הרב כץ לעניין:
בשולחן ערוך  הלכות הטבילה מבואר שאין לטבול בנהרות (יורה דעה סימן קצ"ח  סעיפים ל"ד וסעיף מ"ח)  וכל שכן שאין לטבול בימים.  הדבר קשור גם בהלכות צניעות וגם בהלכות הנוגעות לדקדוק שיש בטבילה. אמנם אפשרי הדבר שאשה תמצא מקום מבודד ששם אין כלל בעיית צניעות  אך שיטת ההלכה אינה גורסת בדרך כלל התייחסות למקום וזמן  מיוחדים והיא עוסקת בדרך כלל במציאות הנוהגת "על דרך הרוב".  לכן להלכה ולמעשה יש להקפיד על טבילה מסודרת במקווה כשרה.