content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דחיית טבילה בעת חולי הבעל (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה, בעלי יעבור בעוד כחודש, בעז"ה, ניתוח מסובך ואישפוז ממושך של 3-4 חודשים. אנחנו נשואים טריים וללא ילדים. לאחר הניתוח, אצטרך לטבול ביום שישי (ימי שישי-שבת לא אעשה לבד בבית אלא אצל הורי בעלי או הורי) האם אוכל לדחות את הטבילה? אינני רוצה שידעו שאני צריכה ללכת לטבול. כמו כן, מה הדינים של טיפול באדם חולה כאשר אני נידה? והאם יש היתר כלשהו להלכות טבילה, מאחר ובעלי ואני לא נוכל לקיים את המצווה לפחות בחודשיים שלושה הקרובים. תודה רבה.

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

אפשר לדחות את הטבילה מטעמי צניעות. כל שאר השאלות מחייבות שיחה ישירה עם רב מורה הוראה העוסק בהדרכה בנושאים אלה  .