content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מוך דחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

הערב ערכתי בדיקת הפסק טהרה והעדי צח היה נקי אך שכחתי לעשות בדיקת מוך דחוק.מה הדין האם להתחיל לספור החל ממחר או מהערב?אודה על תשובה מהירה יש לציין שהחודש יום לאחר שטבלתי קיבלתי שוב דימום למשך יומיים ושוב ספרתי שבעה נקיים טבלתי וכעבור 4 ימים שוב קיבלתי ווסת.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בדיקת מוך דחוק מחויבת רק במקרה שיום הפסק הטהרה הוא גם יום תחילת הדימום ( כגון: אם היה דימום ב- 7 נקיים ובאותו יום עשית הפסק טהרה חדש). בשאר הפעמים המוך הוא חומרה ואינו מעכב את בדיקת ההפסק.
את יכולה להמשיך בספירה.
לגבי הדימומים החוזרים:
1. האם התיעצת עם רב או גורם אחר כגון בודקת טהרה?
2. פעמים רבות אנו נוטות להחמיר שלא לצורך. כתמים חומים ניתן להקל בהם,
כתמי דם יש לבדוק מה מקורם – פני לבודקת טהרה. פעמים רבות מקורם בפצע שאינו אוסר.
בנוסף, יש חשיבות על מה ראית את הכתמים, מה גודלם, האם חשת ביציאתם, האם היו אחרי תשמיש וכו'.
הקפידי בזמן טהרה ללכת עם תחתון כהה ולא להביט על נייר הטואלט.
אם את סובלת מכתמים גם במהלך 7 נקיים התייעצי עם רב – לכי עם תחתונית לבנה ( או שחורה – היתר ליוצאות עדות המזרח), הפחיתי את מספר הבדיקות ל:בדיקת הפסק טהרה, בדיקה אחת ביום ראשון לספירה, בדיקה אחת באמצע השבוע ובדיקה אחת ביום השביעי. אל תעשי מוך דחוק.