content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חישוב ימים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום תחילת וסת ביום שבת בבוקר ה באב הוסת שלי מאוד קצרה ועם דימום קל מאוד מאוד כמעט רק ביום הראשון ומעט בשני מתי אוכל לבצע בדיקת הפסק ומתי הטבילה? תודה הדר

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

שבת הייתה בו' באב
לספרדיות -הפסק טהרה בשלישי, לפני סוף הצום, וטבילה בשלישי שבוע לאחר מכן.
לאשכנזיות – הפסק וטבילה ברביעי.