content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ליל שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

בפעם הראשונה יוצא לי ליל טבילה בליל שבת. כיצד משלמים? האם ניתן לטבול לאחר שקיבלתי על עצמי את השבת? אם אני עושה את כל ההכנות סמוך לכניסת שבת אז מתי לעשות את הבדיקה האחרונה? אם לפני הרחצה אז זה לא יהיה סמוך לשקיעה ולא ניתן לבצע בדיקה מידי אחרי הרחצה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

הטבילה בליל שבת, מתבצעת לאחר קבלת השבת. מומלץ לקבל שבת מעט מוקדם ואז ללכת או שבעלך יסיעך למקוה. תוכלי להתייעץ קודם לכן עם הבלנית במקוה הקרוב, מתי בדיוק לבוא, שכן, זמן הטבילה בערב שבת קצר מאד. הנשים באות מוכנות ורק טובלות, ללא רחצה מוקדמת. בד"כ מיד עם החשיכה ( צאת הכוכבים).
ביום השביעי חייבת לפחות בדיקה אחת – אותה תוכלי לבצע כבר בבוקר. לגבי הבדיקה השניה תוכלי לבצעה גם לפני הרחצה או לאחריה – עד מועד הטבילה.
לגבי התשלום, תוכלי לעבור במקוה ולשלם בכל אחד מימי החול לפני או לאחר הטבילה.
פרוט נוסף, תוכלי למצוא באתר:
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=141
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=140