content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יום הביוץ (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום אם נמשך לי המחזור 10 ימים-הביוץ אמור לבוא 4 ימים לאחר מכן ?או שהוא נדחה עקב אורך זמן המחזור?

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

~ימי הדימום לא משפיעים על הביוץ. 14 יום אחרי הביוץ מופיעה הוסת, כך שבעצם אפשר לדעת רק בדיעבד.  אפשר להעריך מראש, אצל נשים שיש כל חודש וסת קבועה