content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מוך דחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

יש לי שתי שאלות: 1. כשלמדתי לפני החתונה לא לימדו אותי על "מוך דחוק" אולי כי הייתי פחות דתיה.. בכל מקרה, האם היום עדיין חייב לעשות מוך דחוק ואם כן, מה בדיוק עושים ומתי? 2. המזור שלי סדיר בד"כ ואורך 5-6 ימים בד"כ אני עושה הפסק ביום החמישי לפעמים בשישי.. עקב בעיה בחודש שעבר רציתי לודא שאני סופרת נכון -איך בדיוק סופרים, האם יש משמעות לשעת הראיה (לפניאחרי השקיעה?) איך אני יודעת שזה היום החמישי למחזור ואני יכולה לעשות הפסק? נניח אם ראיתי ביום ראשון ב2:00 בלילה, יום ראשון נחשב ליום הראשון למחזור? או שהספירה מתחילה מיום שני כי ראיתי אחרי השקיעה?< תודה רבה!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

1מלכתחילה חייבים לעשות מוך דחוק, אבל בדיעבד, אם לא עשית, יצאת ידי חובת הבדיקה
לאחר לידה, פטורים ממוך דחוק וגם אם את מרגישה שהמוך הדחוק פוצע אותך.
את בדיקת המוך הדחוק יש לעשות במשך כל זמן בין השמשות. לאחר סיום בדיקת "הפסק הטהרה" תקינה.יש להניח עד או צמר גפן שימלא את כל חלל צואר הרחם ויגיע כמה שיותר עמוק, וישאר בפנים כ 18-20 דקות, עד צאת הכוכבים.
ניתן להשתמש במוך דחוק גם בבדיקה של ימי הפרישה
2. עד זמן השקיעה, נחשב היום הקודם. מזמן צאת הכוכבים נחשב היום הבא ולכן יש משמעות לשעת הראייה.
בהתאם לשעת הראייה, את סופרת, ובהתאם לכך עושה את הבדיקות.
אם ראית בלילה שבין ראשון לשני,  יום שני הוא היום הראשון למחזור.
אם את סופרת 4 ימים אז הפסק הטהרה יכול לנסות להתבצע בחמישי לפני שקיעה,
ואם את סופרת 5 ימים, כמו רוב האשכנזיות וחלק מהספרדיות,  הרי שאת יכולה לנסות לבדוק הפסק טהרה בשישי (לפני כניסת שבת) , ואם תקין, להתחיל לספור שבעה נקיים בשבת ולטבול בליל שבת כעבור שבוע.