content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בים במקום במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

בוקר טוב האם אפשר לטבול בים במקום במקווה גם בשעות אחה"צ המאוחרות , או רק לאחר שקיעה .

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

גם בים וגם במקווה ניתן לטבול רק לאחר צאת הכוכבים. (להוציא מקרים מאד מאד חריגים כמו כלה ביום חתונתה )