content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בלוטת התריס (הריון, לידה והנקה)

שאלה

נאמר לי שעודף פעילות של בלוטת התריס מקשה על כניסה להריון לפי ממצאים של בדיקות בלוטת התריס שלי היא 5.23 האם זה ייקשה על כניסתי להריון

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

~צריך להסתכל גם על ה T3 וה T4 , הם החשובים. רמה כזו לא מקשה משמעותית, אם כי בהריון אנו מעדיפים TSH לא יותר גבוה מ 2.5