content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן הפסק הטהרה והמוך הדחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

במידה והוסת שלי הגיעה ביום חמישי בשעות הבוקר ואני אשכנזיה, מתי יוצא היום שבו אני יכולה לעשות את בדיקת הפסק הטוהרה והמוך הדחוק?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

הפסק הטהרה יהיה ביום שני לפני השקיעה, מוך במהלך בין הערביים עד צאת הכוכבים.
הטבילה בע"ה יום שני הבא לאחר צאת הכוכבים.