content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דין חציצ בצ ע שיער אקולוגי (טהרת המשפחה)

שאלה

ישנו צבע אקולוגי על בסיס מים שאינו מכיל אמוניה וחמצן. הצבע עוטף את השיער במעטה חיצוני מבלי לחדור את קרום השערה. האם מותר להשתמש בצבע כזה? האם זה לא חציצה? האם יש הבדל בדין לגבי העדות השונות? האם צביעת השיער חייבת להיות בסמוך לטבילה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

צבע שיער אינו חוצץ כל עוד הוא בשלמותו, ולכן רצוי לצבוע לפני הטבילה.