content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מחזור לא סדיר להחר הפסקת שימוש בנובה רינג (טהרת המשפחה)

שאלה

מזה 3 חודשים הפסקתי את השימוש בנובה רינג בכדי להכנס להריון נוסף. לפני השימוש היו לי מזורים סדירים שמשך הדימום בהם לא עלה על 6/7 ימים. מאז שהפסקתי את השימוש בשלושת המחזורים הדימום היה במשך שבועיים!. במשך השבועיים הבאים (עד כבלת המחזור הבא) הרגשתי כאבים הדומים לכאבי ביוץ מספר פעמים באותם שבועיים. לאחר מכן חזר המקרה בשנית ובשלישית. 1. האם יכול להיות יותר מביוץ אחד בחודש? 2. מה עלי לעשות כדי לצמצם את ימי המחזור שכן שבועיים דימום נראה לי מוגזם... תודה

תשובה מאת דר' ישראל יולס- רופא נשים ירא שמים

 אין 2 ביוצים בחודש. אנא פני לרופא הנשים לברר את סיבת ומקור הדימום