content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שאלה: ביום שעשיתי הפסק טהרה, עשיתי מוך דחוק דקה לפני השקיעה עד צאת הכוכבים, אך לפניה לא עשיתי בדיקה פנימית , רק ניקיון ע"י בד-בדיקה רטוב (לא הייתי באזור מקלחת). האם הבדיקה נחשבת למרות שהמוך נכנס רק סמוך מאוד לשקיעה ובלי בדיקה לפני?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם הכנסת את המוך היטב (ורצוי אף בתנועה סיבובית), והוא יצא נקי לחלוטין, בדיעבד המוך יחשב בדיקת הפסק טהרה.