content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חישוב זמן טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אני מעוניינת להיטבל במקווה, איני יודעת ממתי לספור ימים נקיים. האם מיום סיום המחזור ואז ברגע שאני נקיה ניתן להגיע פשוט? אשמח להכוונה. תודה מורן

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

תחילת ספירת שבעת הימים הנקיים מותנית בשני תנאים:
א. הדימום פסק
ב. עברו לפחות ארבעה ימים או חמישה מתחילת המחזור. (בדרך כלל ספרדיות 4, אשכנזיות 5)
כאשר את רואה שהמחזור לקראת סיום, את עושה בדיקת הפסק טהרה, כחצי שעה לפני השקיעה.
ניתן לבצע את הבדיקה קודם לכן. אבל יותר מאוחר, יותר סיכוי לתוצאה נקיה.
לפני הבדיקה יש לרחוץ ולנקות את אותו מקום.
אם הבדיקה יצאה נקייה, ללא הפרשות אדומות או ורודות, את יכולה להתחיל למחרת לספור שבעה ימים.
מלכתחילה יש לבדוק בכל יום במהלך שבעת הימים.
הכרחי לבדוק ביום הראשון וביום האחרון.
הטבילה יוצאת באותו יום בשבוע, בו עשית הפסק טהרה (שבוע אח"כ)
.אשמח לענות על שאלות נוספות או להבהיר שוב את התהליך הנ"ל.