content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר שהמחזור פסק (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, אני אשה חילונית שמתחילה לחזור בתשובה. הטבילה חשובה לי מאוד, אך כשהגעתי למקואות שונים נחקרתי על ידי הבלניות לגבי המחזור שלי ותדירותו. המחזור שלי פסק בגיל מוקדם ולכן הבלניות לא אפשרו לי לטבול. הדבר יצר אצלי תסכול גדול. אני מרגישה שהמקוה יכול לעזור לי לטהר את גופי נפשי רוחי ונשמתי ומבקשת מכם מאוד בכל לשון של בקשה לאפשר לי לטבול למרות שאיני מקבלת מחזור כדי לעזור לי בתהליכי החזרה בתשובה, שגם כך קשים לי מאוד עקב התנגדות משפחתי.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

צר לי לשמוע על היחס הבלתי ראוי לו זכית במקוה.
בעיקרון אם אינך מקבלת מחזור את נחשבת כ'מסולקת דמים'.
עליך לבצע במהלך היום ( עד השקיעה), בדיקת 'הפסק טהרה' שמודאת שאין כל סימני דימום בנרתיק,
לשוב ולבדוק מדי יום ולכל הפחות למחרת 'הפסק הטהרה', כעבור 3-4 ימים וביום השביעי ( יום הטבילה).
אותו יום בשבוע שעשית את 'הפסק הטהרה' יהיה יום הטבילה כעבור שבוע לאחר צאת הכוכבים.