content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תפילה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רציתי לשאול , מדוע בתפילות לפריון או בתפילת השבת יש תפילה להביא בנים זכרים ולא גם בנות? "וזכני לגדל בנים ובני בנים..." "שתתן לי זרע זכר רצוי והגון וטוב ויפה.." מה עם בנות? תודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

.באופן עקרוני ברור שאיש או אשה רשאים יכולים ואף חייבים להתפלל לזכות לבנות טובות. לזכות לבת, היא ברכה הכוללת הכל, וכדרך שאמרו חז"ל על הפסוק: וה' בירך את אברהם בכל, בירכו בבת, ובכל שמה. אולם צריך לזכור, שהנוסחאות שמדגישות את הבנים הזכרים, אינן בדווקא כאלו  שנקבעו בשרירות על ידי גברים, כפי שיש שמנסות לטעון. בכל הדורות התאוו דווקא הנשים לבנים זכרים. רק כדוגמא נזכיר את תפילת חנה (ונתתה לאמתך זרע אנשים), וכן בהרבה נוסחאות עתיקות שחוברו על ידי נשים. יתכן משום שחפצו לגדל בנים לתורה ולתרי"ג מצוות, (וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים וכו'). יתכן שמצוות המילה היתה חביבה עליהן עד מאוד.
ברור הדבר שאותן נשים לא חשבו לרגע חלילה שהן נחותות. ממש להיפך. מדהים להיווכח כיצד חנה הנביאה באותו מעמד, מנהלת דיאלוג עיקש ובלתי מתפשר עם עלי שהיה מלך וכהן ואב ב"ד (תנחומא פרשת שמיני. וגם בהמשך כאשר הורה שמואל הלכה בפני עלי, ונתחייב מיתה, כדין מורה הלכה בפני רבו, הצילתו אימו בחכמתה ותושייתה, באומרה לעלי אל הנער הזה התפללתי. ושכל הלכות התפילה היסודיות (כן. גם של הגברים). נלמדו מתפילתה של אותה אשה גדולה.
כך שמיותר לחזור שוב ושוב מה גדול ערכה של אשה ביהדות, ושאינה נופלת ברמתה הרוחנית בכי הוא זה משל הגברים.
מכל מקום, אשה יכולה לומר שיתברך זרעה, או פרי ביטנה, אין שום הבדל. זה מתייחס לשני המינים. ולא סוד שהבנים דווקא מכח זרע האם הם נולדים, כמאמר חז"ל אשה מזרעת תחילה יולדת זכרים.