content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם מותר לטבול עם לק (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לטבול עם לק?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם הלק מושלם ואין בו שום שריטות או קטעים חסרים, מותר
הרב מרדכי אליהו, זצ"ל, כותב בספרו "דרכי טהרה", (עמ' קס"ד), אשה שצובעת את ציפורניה, צריכה לנקותן מהצבע היטב קודם הטבילה, ואם אינה יכולה בשום אופן לנקותן מהצבע, תצבע את כל הציפורניים בצורה טובה, ולא תשאיר צבע סדוק או מקולף.