content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקום הברכה לפני הטבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

בסד שלום, אני נוהגת כמנהג הספרדיות... קראתי באחת השאלות שנוהגות לברך מחוץ לחדר הטבילה. במקווה בו אני טובלת בתוך חדר הטבילה ישנו וילון ובו כיור לנטילה והברכה. האם הוילון נחשב מחוץ?... או שעלי לנהוג אחרת? בתקווה שאתקן ( אם צריך ) רק בעוד 9 חודשים! תודה!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הוילון נחשב כחוצץ בין המים לבין מקום הברכה וניתן ליטול ידיים ולברך שם.
ברב המקוואות, בחדר שמחוץ למקווה, יש שירותים, ולא ראוי לברך שם.
יהי רצון שתתבשרי בשורות טובות במהרה