content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

אתמול עשיתי הפסק טהרה ומוך דחוק 8 דקות אחרי השקיעה,אני לא גרה בארץ השקיעה הייתה ב4:44 ועשיתי את הבדיקות 4:52.ראיתי שכתבתם שאם הבדיקה הפסק טהרה ומוך דחוק נעשתה בתוך 14 דקות מהשקיעה זה בסדר,הבעיה שהתקשרתי לנשמת ושם אמרו לי ש8 דקות זה הרבה זמן ואני צריכה לנסות שוב היום.מה עליי עשות??אני מנסה להכנס להריון וכל יום חשוב לי....(אני לא יודעת אם זה תלוי העדה אני תמנייה) תודה רבה

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

הרב שלמה לוי בספרו "שערי אורה" בעמ' 133 כותב:
"אם האשה מצאה דם לפני השקיעה ובדקה את עצמה שוב בין השמשות (בתוך 13 דקות לאחר השקיעה), נראה שיש להחמיר,
אך אם בדיקת הפסק הטהרה נעשתה מראש בין השמשות והאשה לא מצאה דם כלל, ניתן להקל ולמנות את היום הבא כיום הראשון לשבעת הנקיים.
ברור שאם האשה הפסיקה בטהרה לאחר שעברו 13 דקות מאז השקיעה, עליה לדחות את שבעת הימים הנקיים, ולהתחיל למנות אותם רק יום אחד לאחר מכן".
הרב משה פיינשטיין זצ"ל, פסק  שעד 14 דקות לאחר השקיעה ניתן להחשיב כהפסק טהרה של היום שעבר.
יהי רצון שתזכי לזרע של קיימא במהרה בחסד וברחמים.