content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תחילת ספירת 7 נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, ברצוני לשאול: אם שכחתי לבדוק ביום הראשון לפני השקיעה ובמקום זה בדקתי כשעתיים לאחר השקיעה - הספירה הזו עדיין נחשבת?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

האם את מתכוונת לבדיקת הפסק הטהרה או לבדיקת היום הראשון של שבעת הימים הנקיים?
אם את בדיקת הפסק הטהרה בדקת שעתיים לאחר השקיעה, הבדיקה לא נחשבת ליום זה.
אם ביום הראשון בדקת בבוקר או במהלך היום ושכחת את הבדיקה לפני השקיעה, אז יצאת ידי חובת בדיקת היום הראשון.
אם לא עשית שום בדיקה ביום הראשון, הבדיקה לא נחשבת והספירה נדחית ביום.