content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

איחור מוך דחוק (טהרת המשפחה)

שאלה

שטפתי את עצמי לקראת בדיקת הפסק טהרה ולצערי הרב בגלל התעסקות במספר דברים איחרתי את המועד ועברה חצי שעה מה עליי לעשות במקרה שכזה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

משאלתך לא ניתן להבין האם אחרת את הבדיקה של הפסק טהרה, או את המוך הדחוק.
וכן כמה זמן עבר מהשקיעה ועד לבדיקה.
אם אחרת את הבדיקה  בחצי שעה מזמן השקיעה, עליך להמתין למחרת.
אם אחרת את המוך הדחוק ועשית הפסק, המשיכי רגיל בספירה.