content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרת המשפחה (טהרת המשפחה)

שאלה

בהמשך לשאלתי במשך שבעה ימים אני צריכה לעשות את הבדיקה רק פעם אחת לפני השקיעה או כל יום ?וביום השביעי לפני הטבילה גם בבוקר וגם בערב?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מלכתחילה יש לבדוק בכל יום פעמיים, פעם בבוקר ופעם לפני השקיעה.
למעשה, הבדיקות ההכרחיות הן אחת ביום הראשון ואחת ביום השביעי. מומלץ לבדוק לפחות עוד פעם אחת באמצע, למקרה של שכחת היום האחרון.