content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בדיקת הפסק טהרה וזמנה (טהרת המשפחה)

שאלה

עשיתי את בדיקת ההפסק טהרה בשעה 16:06 ועשיתי אותה עדין ולאט כדי לא לפצוע והוצאתי את העד בשעה 16:09 והשקיעה היתה באותו היום בשעה 16:41. האם בדיקה זו נחשבת לי כמצוות הפסק טהרה בזמנה הכשר והנכון?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

ודאי. הבדיקה אמורה להתבצע לפני השקיעה , ואת עשית אותה בזמן הראוי והנכון.
מחצית השעה קודם לשקיעה, היא זמן מעולה.