content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום שישי וחילול שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

יום שישי אני צריכה לטבול במקווה ובמקום מגוריי (קיבוץ) אין מקווה.. האם אפשר להקדים טבילה ליום לפני על מנת שלא לחלל שבת בשביל הטבילה?? תודה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לא ניתן להקדים טבילה ליום שלפניה. במקרים כגון אלו מבקשים אשור אישי מרב וטובלים סמוך ככל שניתן לכניסת השבת כך שיוותר לך זמן מספיק לחזור הביתה ברכב לפני השבת. יש לתאם טבילה מיוחדת זו עם הבלנית. יש להקפיד שלא להתראות עם הבעל עד שחשוך ממש.